Użytkowanie i Gwarancja

Warunki użytkowania i gwarancji

 

Warunki użytkowania i konserwacji

1. Meble elementy wystroju należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.

2. Do pielęgnacji używać miękką, wilgotną, ale nie mokrą szmatkę, wycierać do sucha, w przypadku silniejszych zabrudzeń zaleca się stosowanie środków do pielęgnacji mebli, ewentualnie płyn do szyb bez amoniaku.

3. Elementy mebli nie mogą być poddawane działaniu trwałej siły, która może powodować odkształcenia (np. opieranie ciężkich przedmiotów, osadzanie mocowań rozporowych pomiędzy meblem a ścianą, obciążanie drzwiczek, nadmierne obciążanie szuflad).

4. Dopuszczalne obciążenie szuflad na prowadnicach:

- rolkowych - 10 kg

- łożyskowanych - 30 kg

- Tandem – 30 kg

- Quadro – 30 kg

5. Elementy mebli nie mogą być poddawane działaniu środków chemicznych, w tym chemicznych środków czyszczących nieprzeznaczonych do pielęgnacji mebli.

6.Niedopuszczalne jest, aby jakakolwiek powierzchnia mebla poddawana była długotrwałemu działaniu płynów (np. woda, herbata, alkohol), w szczególności łączenia blatów i innych elementów zabudowy, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia powierzchni. Elementy zabezpieczone przez producenta środkami wodoodpornymi nie gwarantują całkowitego zabezpieczenia przed działaniem wilgoci, zmniejszają jedynie prawdopodobieństwo uszkodzeń.

7. Nie stawiać ostrych, twardych przedmiotów i nie przesuwać ich bezpośrednio po powierzchni blatów.

 

 

Umowa Gwarancyjna

1. Firma S&K EUROMEBEL BYDGOSZCZ S.C. udziela Zamawiającemu Gwarancję jakości przedmiotu umowy – wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wady fizycznej (niezgodności z umową) przedmiotu umowy lub do dostarczenia elementów przedmiotu umowy wolnych od wad (zgodnych z umową), jeżeli wady te ujawnią się w ciągu 1 ROKU od dnia wystawienia faktury, pod warunkiem poinformowania wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie (niezgodności) przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia wykrycia.

2. Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli Zamawiającemu odpowiedzi w terminie 14 dni.

3. W przypadku akceptacji reklamacji wykonawca usunie wady (niezgodności z umową) w terminie 31 dni roboczych od dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Jeżeli do usunięcia wad niezbędne będą materiały, których dostępność jest wyznaczona wydłużonym terminem oczekiwania, wykonawca ustali inny termin realizacji reklamacji.

4. W przypadku, gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest wg oceny wykonawcy usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie dokonywane w drodze naprawy.

5. Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę gwarancyjną wykonuje się w lokalu Zamawiającego lub osoby trzeciej, w którym zamontowano uprzednio przedmiot umowy. Pkt. 4 Umowy stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku konieczności naprawy w warunkach fabrycznych, Wykonawca zastrzega prawo wymontowania elementu przedmiotu umowy na czas naprawy.

7. W przypadku, gdy wada jest nieusuwalna spełnienie świadczenia gwarancyjnego nastąpi przez wymianę reklamowanego elementu przedmiotu umowy na element wolny od wad.

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice w kolorze forniru, rysunku słoi drewna i przebarwienia - są one charakterystyczne dla oklein naturalnych. Podkreślają one niepowtarzalną specyfikę wyrobu i nie podlegają reklamacji.

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie niewłaściwej eksploatacji przedmiotu umowy oraz na skutek naturalnego zużycia elementów podczas użytkowania. W szczególności wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku przegrzewania, mrożenia, oddziaływania ciągłego lub częstego wilgotności lub wody i innych warunków niezgodnych z warunkami użytkowania mebli. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany tonacji wybarwienia powłok, związane z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych, dymu tytoniowego lub podobnych.

10. Nie podlegają reklamacji maskowane, szpachlowane lub zastąpione wstawkami z forniru z innej części liścia odrosty, dziury, przebarwienia, błyszcze, mikropęknięcia i sęki nadające niepowtarzalny i naturalny charakter zabudowy.

11. Nie podlega reklamacji okoliczność, że nie zachodzą się słoje na płaszczyznach lub słoje na krawędziach z płaszczyzną przedmiotu umowy o ile nie zostało to wcześniej zaznaczone w zamówieniu..

12.Gwarancji nie podlegają wady będące skutkiem niewłaściwego użytkowania mebli lub ich montażu oraz wynikłe na skutek negatywnych czynników zewnętrznych np.:

- uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, otwarcia itp.)

- długotrwały kontakt z wodą

- niska temperatura (poniżej +15 C)

-zbyt wysoka temperatura (powyżej +30 C)

-niewłaściwa konserwacja (np. używanie silnych środków chemicznych lub preparatów czyszczących niezgodnie z ich przeznaczeniem)

-brak konserwacji (trwałe zabrudzenia)

-bezpośrednie zetknięcia się z ogniem lub silne rozgrzania przedmiotem

-nadmierne przeciążenia

-niewłaściwe przechowywanie (magazynowanie) mebli przed ich zamontowaniem itp.

13. Nie należy samodzielnie dokonywać przeróbek mebli i zabudowy meblowej pod groźbą utraty gwarancji.

14. W przypadku wystąpienia uszkodzenia/wady, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, lub uszkodzenie/wada wystąpi ujawni się po okresie gwarancyjnym, uszkodzenie takie zostanie usunięte we wskazanym przez Wykonawcę terminie, o ile Zamawiający zakupi u wykonawcy materiały potrzebne do naprawy. Koszty robocizny naprawy takiej usterki pokryje Zamawiający.